Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk

Asali verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, en dus hebben we een privacy statement. Wij vinden jouw privacy belangrijk en daarom willen we met dit document zo duidelijk en transparant mogelijk uitleggen wat dat precies inhoudt. Onderaan vind je ook informatie over cookies. 

De wet

Je hebt misschien wel eens van de AVG gehoord. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese wet die ervoor zorgt dat in alle EU landen dezelfde regels gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Met deze wet hebben consumenten betere bescherming gekregen en hebben bedrijven meer verantwoordelijkheden. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens er verantwoordelijk voor dat alle organisaties zich aan de wet houden. Ze hebben een duidelijk overzicht gemaakt van wat de wet eigenlijk inhoudt.  

Persoonsgegevens

De AVG beschrijft persoonsgegevens als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam en adres, maar ook je geboortedatum en je transactiegegevens. 

Verwerken

Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: alles wat je met deze informatie kan doen, waaronder het verzamelen, opslaan, analyseren, gebruiken of verwijderen ervan. Bij Asali beperkt verwerken van persoonsgegevens zich tot het verzamelen, opslaan en eventueel verwijderen van de hieronder genoemde gegevens. 

Voor- en achternaam

Als je de nieuwbrief of updates wilt ontvangen, reageert op blog of Gelddagboek, of een  Gelddagboek schrijft.

e-mailadres

Hetzelfde als bij je naam.

Locatie 

Als je een gelddagboek schrijft. Dit wordt alleen gebruikt om het gelddagboek samen te stellen. 

Geslacht

Als je een gelddagboek schrijft. Dit wordt gebruikt om het gelddagboek samen te stellen en eventueel voor onderzoek.  

Financiële gegevens

Als je een gelddagboek schrijft. Dit wordt gebruikt om het gelddagboek samen te stellen en eventueel voor onderzoek. We vragen niet naar rekeningnummers of andere gevoelige informatie. 

Telefoonnummer

Als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld voor overleg over je gelddagboek of bij een contactverzoek aan klantenservice. Je geeft dit alleen met expliciete toestemming. 

Verwerkt Asali ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Zoals je BSN nummer. Op het moment verwerkt Asali geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zal veranderen als Asali Beleggen live gaat. Dan zullen we deze privacy statement dan ook aanpassen. 

Waarom we jouw gegevens mogen verzamelen

Om je persoonsgegevens te verwerken is een wettelijke grondslag nodig. Dat is de reden dat we je gegevens mogen verzamelen. In het geval van Asali mogen we je gegevens opslaan omdat je daar expliciet toestemming voor geeft. Daarom vragen we je altijd om aanvinken dat je toestemming geeft dat wij je gegevens verwerken voordat je die gegevens naar ons kan sturen.

Wij vragen om je naam en e-mailadres met het doel je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Asali en een relatie met je op te bouwen. We kijken welke e-mails het meest geopend worden zodat we onze nieuwsbrieven en ons toekomstige product kunnen verbeteren.

Je persoonsgegevens bewaren en verwijderen

Asali bewaart de gegevens die we verzamelen in een beschermde en veilige omgeving. Binnen Asali kunnen alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang tot je gegevens nodig hebben deze  informatie zien. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. 

Asali bewaart je gegevens voor onbepaalde tijd. Wanneer je aangeeft dat je niet meer op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen, dan worden je gegevens verwijderd. In elke e-mail die we sturen, staat een link om je af te melden. Je kan ook een e-mail sturen aan privacy@asali.nl met het verzoek om je gegevens te verwijderen.

Persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar

Het is nooit onze bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@asali.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Asali deelt jouw gegevens niet met andere partijen. Wanneer Asali Beleggen live gaat zullen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met andere te delen. Bijvoorbeeld met de toezichthouder (AFM, DNB) of met partijen waar we mee samenwerken om witwassen te voorkomen. Dit is nu nog niet aan de orde.

Om de gegevens die je met ons deelt via de website te beschermen, hebben we de website van Asali beveiligd met een SSL-certificaat.

Cookies

Een cookie  is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen. Asali gebruikt op het moment alleen een Analytics cookie gebruikt. 

Privacy wetgeving en Analytics

Asali maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma helpt ons met de site en het product verbeteren want Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat het niet nodig is dat je vooraf toestemming geeft hiervoor. 

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Asali en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Asali heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Asali geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Asali een niet-privacy-gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van asali.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Updates en reacties

Asali zal de privacy statement aanpassen als en wanneer dat nodig is. 

Als je vragen of opmerking hebt over hoe wij met jouw gegevens omgaan, over cookies of over deze privacy statement, dan kan je contact opnemen met onze privacy functionaris via privacy@asali.nl 

Gepubliceerd: 20 februari 2019

Laatst bijgewerkt: 26 september 2019